"СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ ұңғымаларының жабық қамбаларынан бұрғылау шламын кәдеге жарату

проект 12010 жылы Компания "СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ-мен қамбаларды тазалау және бұрғылау шламын кәдеге жарату бойынша жұмыстарды жүргізуге ұзақ мерзімді келісім-шарт жасаған. 2010-2011 жылдары "СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ 21 қамбасын тазалау бойынша жұмыстар жүргізілген, 87 683 тонна бұрғылау шламы залалсыздандырылған және кәдеге жаратылған болатын.